Hulpmiddelen van Slechtziend.nl

Loeplamp

Slechtziend.nl is een leverancier van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en levert zijn hulpmiddelen nu ook via Duxxie. Slechtziend.nl heeft als doel om bij te dragen en het verbeteren van de levenskwaliteit van blinden en slechtzienden. Ze leveren innovatieve hulpmiddelen en adviseren erover.

Wat betekent slechtziend zijn?

Slechtziend zijn betekent dat je visueel beperkt bent en dat je dit niet kan compenseren door een bril of lenzen. Hierdoor hebben slechtzienden moeite met alledaagse situaties en met specifieke handelingen zoals lopen, lezen en schrijven, het huishouden, sporten en mensen herkennen. Het beperkte zicht kan verschillende vormen aannemen zoals wazig zien, kleurloos zien, vervormd zien en gevlekt en/of gedeeltelijk zicht. Veelal stuiten slechtzienden op onbegrip omdat mensen geen houding naar hen toe weten te geven en de beperkingen en gevolgen van minder zicht niet begrijpen.

Loeplamp, taststok, webbox, brailleleesregel en nog meer hulpmiddelen

Aanpassingen binnenshuis en bepaalde hulpmiddelen kunnen voor slechtzienden een wezenlijk verschil maken en zelfstandigheid en vertrouwen teruggeven. Via Duxxie bestel je de bovenstaande producten van Slechtziend.nl maar ook bijvoorbeeld memorecorders, voorleesapparatuur en elektronische loepen. In de meeste gevallen worden deze producten vergoed door de zorgverzekeraar. De 2 criteria hiervoor zijn bij welke zorgverzekeraar de cliënt verzekerd is en in hoeverre het zicht beperkt is (ziet de cliënt minder dan 30%?).

5 tips voor het omgaan met iemand die slecht ziet

  1. Vraag eerst aan de slechtziende of hij/zij eigenlijk wel hulp nodig heeft in plaats van automatisch taken over te nemen.
  2. Probeer de situatie waarin jullie je bevinden zo goed mogelijk te beschrijven. Zeg niet “Let op!”, maar bijvoorbeeld “Over twee passen gaan we een hoog stoepje op.”
  3. Sluit deuren of laat ze helemaal open – Zo voorkom je pijnlijke ongelukken.
  4. Een gebaar, mimiek of handelingen zoals zwaaien kunnen vaak niet worden waargenomen. Probeer daarom je emoties of begroetingen met woorden uit te drukken.
  5. Probeer niet betuttelend of ongerust over te komen in je stem, want met een visuele beperking kun je nog steeds een heel goed en zelfstandig leven hebben.