Leveranciers

allwecare.nl

Hulpmiddelen

AllweCare medical B.V vertegenwoordigt een groot aantal medische hulpmiddelen op het gebied van wond- en littekenzorg, stomazorg, anti-decubituszorg en overige zorgproducten voornamelijk in de Nederlandse markt.
ardomedical.nl

Borstvoedingsproducten

Bij Ardo Medical vind je handige hulpmiddelen en natuurlijke verzorgingsproducten voor moeder en kind in de borstvoedingsperiode. Wij verkopen professionele borstkolven voor het afkolven van de moedermelk.
bosman.com

Medische artikelen

Verschillende aandoeningen hebben een grote impact op je dagelijks leven. Met de juiste hulpmiddelen en deskundig advies kan je de draad weer oppakken. Bosman helpt je daarbij. Wij leveren medische hulpmiddelen, ondersteuning en advies aan mensen met een stoma, wond, diabetes en urologische problemen. En aan zorginstellingen en professionals. Samen hebben we hetzelfde belang: ervoor zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt.
denationaletrombosedienst.nl

Trombose zelfzorg

Ben je trombosepatiƫnt en slik je antistollingsmiddelen? Om het gewenste effect van antistollingsmiddelen te controleren, meet de trombosedienst de stollingstijd van het bloed: de INR waarde. Bij De Nationale Trombose Dienst is het mogelijk om zelf je INR waarde te meten door middel van een vingerprik. Samen met jou streven wij ernaar het therapeutische effect van de bloedverdunners te optimaliseren.
focuscura.nl

Zorginnovaties

FocusCura ontwikkelt slimme innovaties die de zorg helpen verbeteren. Zorginnovaties waarmee kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig kunnen leven. Samen met zorgorganisaties zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen deze innovaties kunnen gebruiken.
hulpmedi.nl

Hulpmiddelen

Hulpmedi is gespecialiseerd in het leveren van allerlei soorten hulpmiddelen om het leven te vergemakkelijken en langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast kunt u ook tal van deze producten huren. Naast de verkoop van hulpmiddelen adviseren wij particulieren bij het aanpassen van woningen om langer in meer of mindere mate zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
hulpmiddelbezorgd.nl

Hulpmiddelen

Incontinentie, het komt vaker voor dan je denkt. Hulpmiddelbezorgd.nl biedt de beste oplossing, op maat voor iedere cliƫnt. Met advies op maat, zorg met aandacht en kwaliteitsproducten. Hulpmiddelbezorgd.nl levert (A-merk) afvoerend en absorberend incontinentiemateriaal aan huis. Vanzelfsprekend met complete service: van gemakkelijk bestellen, tot zorgadvies en afhandeling met de zorgverzekeraar.
livit.nl

Orthopedisch specialist

Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles voor over.
medipoint.nl

Zorg- en welzijnsproducten

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland. Of het nu gaat om advies, lenen, huren of kopen: bij Medipoint kun je terecht met je zorgvragen. We helpen je graag persoonlijk en nemen daarvoor de tijd.
slechtziend.nl

Visuele hulpmiddelen

Slechtziend.nl werkt aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor blinden en slechtzienden. Dankzij jarenlange ervaring, continue ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen en onze vele connecties hebben wij veel kennis opgedaan. Dankzij deze kennis zetten wij goede visuele hulpmiddelen op de markt.
virtuelethuiszorg.nl

Zorginnovaties

Virtuele Thuiszorg combineert warm beeldcontact met actuele data uit slimme wearables, waardoor mensen goed gemonitord kunnen worden en langer zelfstandig, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zetten we in op het activeren en betrekken van het sociale netwerk, waardoor mantelzorgers worden ontlast en ontzorgd.