Wat is eigenlijk een Casemanager WMO?

Oude vrouw met een pocket camera voor haar gezicht

Stel je wil meer weten over huishoudelijk hulp, een scootmobiel of een rolstoel. Bijvoorbeeld of je hier een subsidie voor krijgt, en hoe je dit kan regelen. Via je gemeente ga je naar de WMO afdeling en wordt je in contact gebracht met iemand van het sociaal wijkteam. Het vervolg is een keukentafelgesprek. Is het een complexe case? Dan komt een Casemanager WMO aan te pas.

Veel mensen zitten nog in de oude stand: ik heb recht op hulp. Maar de kanteling van de WMO heeft er natuurlijk voor gezorgd dat je gaat kijken naar wat iemand kan binnen zijn/haar eigen kracht voordat je naar een maatwerkvoorziening toegaat. Het is niet meer 'ik klop wel bij de gemeente aan want dan wordt het voor mij geregeld'. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van de begeleiding voor de thuissituatie en beheren dus ook de financiën hiervoor. Wel is het zo dat de gemeenten de vrijheid hebben om te bepalen wie de voorzieningen uit de WMO echt nodig heeft en de invulling hiervan verschilt per gemeente.

Heading

Echter, niet iedereen wil iets van de gemeente ontvangen. Op de gemeentelijke voorzieningen zit namelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dan is het een afweging tussen hoeveel de cliënt de voorziening, bijvoorbeeld een scootmobiel, verwacht te gebruiken en de verplichte eigen bijdrage. Soms is het dan goedkoper om de scootmobiel zelf aan te schaffen. De cliënt kan er ook voor kiezen om die scootmobiel voor een paar maanden bij Medipoint te lenen, voor slechts 2 euro per dag.

Hoewel er zeker raakvlakken zijn, zijn er ook grote verschillen tussen ergotherapeuten en WMO casemanagers. Ergotherapeuten kijken namelijk specifiek naar iemands gezondheidssituatie, en wij kijken juist heel breed naar iemands persoonlijkheid en leefomgeving. Op basis hiervan komt er een indicatie, worden er indien nodig hulpmiddelen bestelt, en krijgt de cliënt bepaalde handvaten aangereikt.