Een traplift via de Wmo of zelf aanschaffen?

Traplift

Wordt traplopen een opgave of brengt het een onzeker of zelfs onveilig gevoel met zich mee? Een traplift is dan een minimale aanpassing die niet alleen de zelfredzaamheid bevordert, maar ook het woonplezier weer terug in huis brengt. Je kunt een traplift kopen of huren (nieuw en tweedehands) en aanschaffen via de Wmo - de Wet maatschappelijke ondersteuning. We lichten deze mogelijkheden kort toe.

Hoe gaat dat, een traplift inzetten via de Wmo?

Gemeenten sturen op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen door de zelfredzaamheid te vergroten. De aanvraag voor hulpmiddelen, zoals een traplift, verschilt per gemeente. De aanvraag loopt via het Wmo-loket of sociale wijkteam. De behandeling van de aanvraag duurt gemiddeld zo’n 6 weken. De gemeente zal dan een “keukentafelgesprek” plannen waar verschillende mogelijkheden die het probleem kunnen oplossen worden besproken. Als de gemeente besluit dat je in aanmerking komt voor een traplift zal de opdracht naar de gecontracteerde leverancier van de gemeente gestuurd worden.

Krijg je de traplift via de Wmo in bruikleen?

Ja, het is gebruikelijk dat een Wmo-voorziening zoals een traplift in bruikleen aan de gebruiker wordt gegeven. De gebruiker betaalt een eigen bijdrage voor de voorziening. De hoogte van eigen bijdrage wordt bepaalt door inkomen en vermogen en heeft een maximum. Een traplift via de Wmo is dus niet kosteloos. Een website die de hoogte van het eigen bijdrage voor je berekent is hetcak.nl.

Wat zijn de voordelen van een traplift via de Wmo?

Als de gemeente eigenaar van de traplift blijft, is zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de meeste gemeente is het zo dat als de aanvrager niet meer in huis woont, de traplift ook weer wordt verwijderd.

Wat is het verschil tussen een traplift via de Wmo en zelf een aanschaffen?

Het grootste verschil tussen een traplift via de Wmo of zelf aanschaffen heeft te maken met eigen regie, keuze en tijd. Als je zelf een traplift koopt of huurt -zowel nieuw als tweedehands, kan deze zelfs al binnen een week in huis zijn. Een nieuwe traplift kost tussen de 4.000 en 7.000 euro, afhankelijk van het type trap (recht of met bochten), het aantal verdiepingen en afhankelijk van wanneer deze in huis moet zijn.

De voordelen van zelf een traplift aanschaffen?

Als je zelf een traplift aanschaft heb je 'm snel in huis en is deze helemaal op basis van jouw persoonlijke wensen voor je uitgekozen en op maat gemaakt. Bij veel trapliften bedrijven -zoals Handicare, kun je een gratis adviesgesprek aanvragen. Handig als je nog aan het oriënteren bent!

Regel een traplift voor je cliënt via Duxxie.

Bronnen