Waarom minister Bruins Duxxie tegemoet komt in de Tweede Kamer

Het ministerie van VWS zet steeds sterker in op digitalisering. Enige tijd geleden stuurde minister Bruins daarover een brief naar de Tweede Kamer. Daarin laat hij weten dat er een verplichting komt tot het elektronisch delen van medische informatie. Dit naar aanleiding van veel negatieve berichten over dit thema.

De minister is al langer bezig om dit te verbeteren. Aanvankelijk leek het hem vooral te gaan om de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. 'Als de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt,' liet hij eind vorig jaar weten. 'In het belang van de patiëntveiligheid is het daarom belangrijk dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden.'

Beschikbaarheid hulpmiddelen

Opvallend is dat Bruins in zijn nieuwe brief niet alleen inzet op de uitwisseling van medische gegevens, maar vooral ook op de beschikbaarheid van hulpmiddelen. Een van de pijlers van zijn nieuwe beleid, schrijft hij, wordt 'het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt'.

Dit sluit aan bij de diensten die Duxxie levert. Duxxie zorgt er namelijk voor dat het hulpmiddel dat zorgverleners voor de patiënt aanvragen precies voldoet aan de behoeften, maar ook op de meest optimale manier wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Gebruiksgemak

Daarnaast meldt Bruins in zijn brief dat hij samen met collega-minister Hugo de Jonge 'eenvoudige toegang' wil regelen tot hulpmiddelen. Ook dit past bij de dienstverlening van Duxxie. We vragen namelijk alleen het hoognodige, zodat de aanvraag snel verloopt. En het slimme ontwerp is gericht op gebruiksgemak.

Ook is onze aanpak domeinoverstijgend. Dat betekent in de praktijk dat we heel goed begrijpen wat een cliënt of patiënt nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Ook dat hebben we in ons aanvraagsysteem optimaal mogelijk gemaakt.

Bruins laat de Tweede Kamer weten dat nieuwe maatregelen binnenkort zullen volgen. We houden je op de hoogte.