Partners

Wil jij meewerken aan gemak voor cliënten, tijdwinst voor zorgprofessionals, orders met inzicht voor leveranciers, groeiende transparantie voor de zorgmarkt, data en inzicht voor verzekeraars en WMO? Word ook partner van Duxxie!

Ook met Duxxie in zee?
Laten we partners worden!

Leveranciers

allwecare.nl

Hulpmiddelen

AllweCare medical B.V vertegenwoordigt een groot aantal medische hulpmiddelen op het gebied van wond- en littekenzorg, stomazorg, anti-decubituszorg en overige zorgproducten voornamelijk in de Nederlandse markt.
ardomedical.nl

Borstvoedingsproducten

Bij Ardo Medical vind je handige hulpmiddelen en natuurlijke verzorgingsproducten voor moeder en kind in de borstvoedingsperiode. Wij verkopen professionele borstkolven voor het afkolven van de moedermelk.
bosman.com

Medische artikelen

Verschillende aandoeningen hebben een grote impact op je dagelijks leven. Met de juiste hulpmiddelen en deskundig advies kan je de draad weer oppakken. Bosman helpt je daarbij. Wij leveren medische hulpmiddelen, ondersteuning en advies aan mensen met een stoma, wond, diabetes en urologische problemen. En aan zorginstellingen en professionals. Samen hebben we hetzelfde belang: ervoor zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt.
denationaletrombosedienst.nl

Trombose zelfzorg

Ben je trombosepatiënt en slik je antistollingsmiddelen? Om het gewenste effect van antistollingsmiddelen te controleren, meet de trombosedienst de stollingstijd van het bloed: de INR waarde. Bij De Nationale Trombose Dienst is het mogelijk om zelf je INR waarde te meten door middel van een vingerprik. Samen met jou streven wij ernaar het therapeutische effect van de bloedverdunners te optimaliseren.
focuscura.nl

Zorginnovaties

FocusCura ontwikkelt slimme innovaties die de zorg helpen verbeteren. Zorginnovaties waarmee kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig kunnen leven. Samen met zorgorganisaties zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen deze innovaties kunnen gebruiken.
hulpmedi.nl

Hulpmiddelen

Hulpmedi is gespecialiseerd in het leveren van allerlei soorten hulpmiddelen om het leven te vergemakkelijken en langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast kunt u ook tal van deze producten huren. Naast de verkoop van hulpmiddelen adviseren wij particulieren bij het aanpassen van woningen om langer in meer of mindere mate zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
hulpmiddelbezorgd.nl

Hulpmiddelen

Incontinentie, het komt vaker voor dan je denkt. Hulpmiddelbezorgd.nl biedt de beste oplossing, op maat voor iedere cliënt. Met advies op maat, zorg met aandacht en kwaliteitsproducten. Hulpmiddelbezorgd.nl levert (A-merk) afvoerend en absorberend incontinentiemateriaal aan huis. Vanzelfsprekend met complete service: van gemakkelijk bestellen, tot zorgadvies en afhandeling met de zorgverzekeraar.
livit.nl

Orthopedisch specialist

Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles voor over.
medipoint.nl

Zorg- en welzijnsproducten

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland. Of het nu gaat om advies, lenen, huren of kopen: bij Medipoint kun je terecht met je zorgvragen. We helpen je graag persoonlijk en nemen daarvoor de tijd.
slechtziend.nl

Visuele hulpmiddelen

Slechtziend.nl werkt aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor blinden en slechtzienden. Dankzij jarenlange ervaring, continue ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen en onze vele connecties hebben wij veel kennis opgedaan. Dankzij deze kennis zetten wij goede visuele hulpmiddelen op de markt.
virtuelethuiszorg.nl

Zorginnovaties

Virtuele Thuiszorg combineert warm beeldcontact met actuele data uit slimme wearables, waardoor mensen goed gemonitord kunnen worden en langer zelfstandig, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zetten we in op het activeren en betrekken van het sociale netwerk, waardoor mantelzorgers worden ontlast en ontzorgd.

Zorgorganisaties

babycarekraamzorg.nl

Kraamzorgorganisatie

Je wilt je baby en jezelf natuurlijk de best mogelijke start geven. Kiezen voor BabyCare Kraamzorg is kiezen voor de beste kwaliteit. Uiteraard willen je en jouw partner, en indien aanwezig broertje/zusje, genieten van deze bijzondere periode waarin jullie een kersverse baby mogen verwelkomen. Wij staan voor een onvergetelijke kraamtijd. We leveren al 30 jaar kraamzorg in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Amersfoort, Veluwe en Den Haag.
careyn.nl

Kraamzorgorganisatie

Natuurlijk is het voor jou het belangrijkste om verzekerd te zijn van goede kraamzorg. Bij Careyn Kraamzorg kun je op ons rekenen. Niet alleen streven wij ernaar dat je slechts één kraamverzorgster ziet tijdens jouw kraamperiode, we doen er ook alles aan om het aantal uren te garanderen. Bovendien zijn onze kraamverzorgsters echte professionals die hun vak verstaan. Careyn Kraamzorg is een gevestigde naam en onze kraamverzorgende bezoeken jaarlijks zo’n 8000 gezinnen in Zuid-Nederland, Utrecht en Noord-Brabant.
kraamzorglimburg.nl

Kraamzorgorganisatie

"Duxxie is een partner zoals je je die wenst. Met een duidelijke en gebruiksvriendelijke website voor onze klanten. En voor ons een fijne aanspreekpartner. Snel, betrouwbaar en een prettige communicatie." Cicogna Kraamzorg staat voor professionele zorg met persoonlijke betrokkenheid. Met een klein, professioneel en vooral enthousiast team zorgen wij ervoor dat onze zorg perfect aansluit op jullie persoonlijke wensen en behoeften. Cicogna Kraamzorg is actief in Zuid- en Midden-Limburg en in de grensgebieden België en Duitsland.
dichtbijdragen.nl

Kraamzorgorganisatie

We zijn erbij als kersverse ouders hun kindje voor het eerst in de armen sluiten. Daarna dragen we bij aan een liefdevolle en warme start van de nieuwe fase in het leven van de baby en zijn/haar ouders. Kitty Schilperoord (kraamverzorgende): "Het is fijn dat cliënten via Duxxie op een eenvoudige manier alle benodigdheden voor de kraamweek thuis bezorgd krijgen."
isiskraamzorg.nl

Kraamzorgorganisatie

Bij Isis Kraamzorg bereiden we je voor op de kraamtijd en het ouderschap. Ook bieden we assistentie en zorg bij de bevalling. Tijdens de kraamzorg zorgen wij voor een warme en ontspannen start voor jou en je gezin. Ons team bestaat uit meer dan 100 kraamverzorgenden. We geven kraamzorg in Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel.
kraamzorgbebel.nl

Kraamzorgorganisatie

Wij zien Duxxie als een extra service voor onze cliënten: ze bestellen makkelijk via onze website of via Duxxie de benodigdheden voor bevalling en kraamtijd. Gratis thuisbezorgd en volledige vergoeding. Goed geregeld!
kraamzorghetgroenekruis.nl

Kraamzorgorganisatie

Kraamzorg Het Groene Kruis is in Noord-Nederland al generaties lang nummer 1 in kraamzorg. Jaarlijks verlenen wij in duizenden gezinnen kraamzorg. Van onze kraamverzorgenden woont of werkt er altijd wel eentje bij jou in de buurt.
kraamzorgrotterdam.nl

Kraamzorgorganisatie

Na de bevalling meteen een vertrouwd gezicht mee naar huis, daar staat Kraamzorg Rotterdam voor. We bieden professionele kraamzorg aan, aan iedereen die dit wenst. Onze diensten zijn beschikbaar in Rotterdam en omstreken én in Den Haag en omstreken.
naviva.nl

Kraamzorgorganisatie

Naviva biedt je graag de beste start op een ontspannen manier met je bevalling en kraamtijd. Aandacht voor veiligheid, verzorging en voeding staat voorop. Je kraamtijd is een van de belangrijkste momenten in je leven en wij willen dat je aan deze tijd een warme herinnering overhoudt.
sensire.nl

Thuiszorgorganisatie

Gezondheid, zorg en welzijn. Dat is waar Sensire voor staat. Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met (thuis)zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. Dat doen we altijd samen.
stmg.nl

Thuiszorgorganisatie

STMG biedt thuis verpleging, verzorging, gespecialiseerde verpleging zoals oncologische of palliatieve zorg, dementiezorg, longverpleging, wondzorg en technisch gespecialiseerde verpleging. Ook bieden wij nachtzorg, thuisbegeleiding en hulp in het huishouden. De persoonlijke zorg van STMG is net even anders.
www.surpluszorg.nl

Thuiszorgorganisatie

Surplus Zorg biedt in West- en Midden-Brabant een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wie bij Surplus Zorg aanklopt kan rekenen op een zorgarrangement op maat.
thebe.nl

Thuiszorgorganisatie

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg, waarbij de nadruk ligt op zelf, eigen en waardig.
zuidzorg.nl

Thuiszorgorganisatie

We zijn de enige zorgaanbieder in Zuidoost Brabant die gespecialiseerd is in het leveren van zorg achter de voordeur. Jong en oud zijn bij ons aan het juiste adres voor zorg en ondersteuning aan huis, zoals verzorging en verpleging, huishoudelijke zorg en jeugdgezondheidszorg.